biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 17, Kraków
+48 511 748 566

Kompensacja mocy biernej

Strona główna Oferta Kompensacja mocy biernej

W zakresie kompensacji mocy biernej wykonamy dla Państwa:

 • niezbędne pomiary energii elektrycznej w celu dopasowania odpowiednich rozwiązań,
 • profesjonalny dobór baterii do kompensacji (rodzaj baterii, moc całkowita, ilość i moc poszczególnych stopni kompensujących),
 • instalację nowej baterii kompensacyjnej,
 • naprawę i modernizację pracujących układów kompensacyjnych.
Bateria kondensatorowa
Bateria dławikowa

Ponadumowny pobór mocy (energii) biernej skutkuje:

 • zwiększonym poborem prądów roboczych przez urządzenia, w porównaniu do pracy przy tej samej mocy czynnej ze współczynnikiem mocy tgΦ ≤ 0,4,
 • większym grzaniem przewodów zasilających i ich zabezpieczeń, co bezpośrednio wpływa
  na większe straty w zakładowym systemie zasilania, jak również w całym systemie elektroenergetycznym, co powoduje dodatkowe zużycie energii elektrycznej czynnej wskutek strat,
 • wzrostem spadków napięć – w przypadku występowania energii biernej indukcyjnej z tgΦ>0,4 tzw. niedokompensowanie,
 • wzrostem napięć w punkcie przyłączenia w stosunku do napięcia źródła zasilania – w przypadku oddawania energii biernej pojemnościowej do sieci elektroenergetycznej, tzw. przekompensowanie, co może powodować uszkadzanie się urządzeń/odbiorników energii elektrycznej w instalacji wewnętrznej odbiorcy w skutek przekroczenia przez napięcie dopuszczalnych wartości,
 • zwiększonym zagrożeniem wystąpienia awarii i pożaru,
 • oraz najważniejsze, wyższymi kosztami za energię elektryczną