biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 17, Kraków
+48 511 748 566

Kompensacja mocy biernej

Strona główna Oferta Kompensacja mocy biernej

Nasza firma oferuje usługi pomiaru mocy biernej oraz współczynnika mocy tgϕ

W celu kompensacji biernej jesteśmy w stanie dobrać i zaoferować:

  • baterie kondensatorowe
  • baterie kondensatorowe + dławiki (eliminacja zjawisk rezonansowych)
  • baterie tyrystorowe (szybkie zmiany prądu i napięcia)

Większość odbiorników prądu przemiennego pobiera z sieci elektroenergetycznej lub innych źródeł zasilających energię czynną i bierną. Pierwsza z nich jest przetwarzana na pracę użyteczną i ciepło strat. Druga zaś, choć nie wykonuje żadnej pracy, jest niezbędna do poprawnego działania szeregu odbiorników energii elektrycznej (m.in. silników, transformatorów). Moc bierna Q [var] jest miarą energii pulsującej między elementem indukcyjnym (L) i pojemnościowym (C) odbiornika, a źródłem energii elektrycznej. W znacznej mierze obciąża ona źródło prądu, co powoduje dodatkowe straty ciepła. Moc bierna jest równa iloczynowi wartości skutecznych napięcia i prądu oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem i prądem. Miarą składowej biernej prądu jest współczynnik mocy cosΦ, często wyrażany również jako tgΦ, podawany w warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, taryfie za energię elektryczną i innych dokumentach stosowanych w energetyce zawodowej. Współczynnik mocy tgΦ to istotny i nieodłączny parametr energii elektrycznej prądu przemiennego pobieranego z sieci elektroenergetycznej, a niejednokrotnie dość znaczny koszt. TgΦ to tzw. współczynnik mocy opisujący stosunek poboru energii biernej pobranej do energii czynnej pobranej. Wynika to z fizyki prądu przemiennego, gdzie nierozłącznie przy poborze mocy czynnej (energii czynnej) pobierana jest jednocześnie moc bierna (energia bierna) w zależności od stanu pracy urządzeń/odbiorników energii elektrycznej i ich charakteru tzn. czy są to urządzenia/odbiorniki o charakterze rezystancyjnym, indukcyjnym, pojemnościowym czy też o charakterze indukcyjno-rezystancyjnym lub pojemnościowo-rezystancyjnym.

W dużym skrócie ponadumowny pobór mocy (energii) biernej skutkuje:
  • zwiększonym poborem prądów roboczych przez urządzenia, w porównaniu do pracy przy tej samej mocy czynnej ze współczynnikiem mocy tgΦ ≤ 0,4,
  • większym grzaniem przewodów zasilających i ich zabezpieczeń, co bezpośrednio wpływa na większe straty w zakładowym systemie zasilania, jak również w całym systemie elektroenergetycznym, co powoduje dodatkowe zużycie energii elektrycznej czynnej wskutek strat,
  • wzrostem spadków napięć – w przypadku występowania energii biernej indukcyjnej z tgΦ>0,4 tzw. niedokompensowanie,
  • wzrostem napięć w punkcie przyłączenia w stosunku do napięcia źródła zasilania – w przypadku oddawania energii biernej pojemnościowej do sieci elektroenergetycznej, tzw. przekompensowanie, co może powodować uszkadzanie się urządzeń/odbiorników energii elektrycznej w instalacji wewnętrznej odbiorcy w skutek przekroczenia przez napięcie dopuszczalnych wartości,
  • zwiększonym zagrożeniem wystąpienia awarii i pożaru,
  • oraz najważniejsze, wyższymi kosztami za energię elektryczną